Desatero topení dřevem

 1. Správně zvolený výkon topidla

Vv současnosti netrpí objekty podstatnými ztrátami tepla, proto nároky na výkon topidla se podstatně snižují. Nevolte proto příliš velký výkon, který se posléze budete snažit tlumit zlepšováky typu:
málo vzduchu, zavřený komín,vlhké palivo. V těchto případech dochází k nedokonalému spalování s nepříznivýmvlivem na životní prostředí a velká část energie paliva je bez užitku odvedena do komína.

2. Komín - motor pro vaše kamna

Moderní topidla jsou schopná teplo spalin dokonale využít a uvolnit ho do vytápěného prostoru. Do komína se pak dostávají spaliny o teplotě nižší než 200 OC a u špičkových spotřebičů klesají až ke 100 oC, kde hrozí již kondenzace spalin. Z tohoto důvoduvěnujte vašemu komínu mimořádnou pozornost, protože účinnost topidla a nároky na parametry komína jdou ruku v ruce. Možnosti proberte z místním kominíkem, ale obecně lze říci, že vyvložkování je nezbytné minimum pro dlouhodobé používání vysoce účinných topidel k vaší plné spokojenosti.

3. Palivo

Vhodné palivo je základ, bez kvalitního a dobře vysušeného dřeva není kvalitního ohně. Dřevo jako palivo má v přepočtu na kg hmoty zhruba stejné množství energie, rozdíl je jen v hustotě dřevní hmoty, která rozhoduje o rychlosti uvolnění obsažené energie. Proto platí:

 • rychle vytopit - použiji měkké dřevo
 • udržovat teplotu - použiji tvrdé dřevo

Upozornění! Dřevo není obecně palivo na "celou noc", v tomto případě použijte brikety z tvrdého dřeva nebo brikety hnědouhelné.

Tabulka výhřevnosti dřeva podle druhů

Druh paliva Výhřevnost při vlhkosti 25%
MJ/kg MJ/pm MJ/rm
Smrk 13,1 7350 5440
Jedle 14,0 8040 5800
Borovice 13,6 9250 6730
Modřín 13,4 9720 7040
Topol 12,3 6540 4440
Olše 12,9 8260 5550
Vrba 12,8 8490 5740
Bříza 13,5 10550 7100
Jasan 12,7 11010 7450
Buk 12,5 10830 7320
Dub 13,2 11050 7430
Habr 12,1 10970 7400
Akát 12,7 11850 8030
Dřevěné brikety válec 8x30cm. Složení: směs smrk, dub, buk až 19    
Dřevěně brikety váleček 5x7cm. Složení: smrk až 17,5    

[pm] = 1 m3 plné dřevní hmoty (plnometr, pevný metr)
[rm] = 1 m3 rovnaných polen, obsahuje 60-75% dřeva (prostorový metr)

Vysušení dřeva

Obrázek zobrazuje množství dřeva potřebné k dosušení hmoty při spalování, z čehož je patrné, že používat suché dřevo se skutečně vyplatí.

4. Vzduch

Primární vzduch, sekundární vzduch to jsou pojmy, se kterými se ve specifikaci topidel na dřevo setkáváte stále častěji. Proto je jásné, že dostatek vzduch je pro správný provoz topidel klíčový. Vzduch, vzduch a zase vzduch je to co kamna potřebují. Pokud si zatopíte sem tam, tak vám postačí nasávání vzduchu z místnosti, ale pokud topíte často a nepřetržitě, určitě napojte kamna na přívod externího vzduchu, který by však neměl jít přímo z venku, ale nejlépe z nejbližší technické místnosti, aby nebyl příliš chladný. Toto opatření zajistí v každé fázi hoření dostatek vzduchu a nebude proto vytvářet podtlak  v místnosti, který Vám při přikládání vytahuje část spalin do interiéru. Další výhodou je to, že po vyhasnutí kamen vám tyto nevytahují teplý vzduch z místnosti do komína.

int(1)

Novinky

 • Daoreet doloregn

  13.8.2012

  Cocktails-drink-colorful-deliciousFar far away, behind the word mountains, far from the countries.

 • Dolor sit amet

  13.8.2012

  Colorido-vidro-cocktails-beber-640x960 Far far away, behind the word mountains, far from the coun.

Kontaktujte nás

!FIRMA

Hhjhsajfhhsadf 123
Hhjhsafjhhj 123 45

E-mail: !EMAIL
Tel.: !TELEFON


Zvětšit mapu